Σάββατο 7/11 - Τρίτη 10/11 Προσκεκλημένος της Διεθνούς Βιβλιοθήκης της Στοκχόλμης
επιστροφή στο ημερολόγιο